01 октомври 2009

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОГРАФИЯ - І КУРС, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Консултацията, уговорена за 19.11.2009 г. от 10.00 ч., се променя за 23.11.2009 г. от 16.00 ч. (каб. 266)
Изпитът ще се проведе на 19.12.2009 г. от 9.00 (каб. 266)