10 април 2008

Резултати от изпита по Основи на геополитиката - 15 март 2008 г.

Теодора (31607) - 0тличен 6 / Стефан (31608) - 0тличен 6 / Весела (31609) - 0тличен 6 / Ина (31610) - добър 4 / Валмира (31616) - 0тличен 6 / Владимир (31632) - 0тличен 6 / Ерион (31635) - добър 4 / Ралица (31641) - 0тличен 6 / Камелия (31644) - среден 3 /