03 юли 2010

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПРИ ДОЦ. МАРИН РУСЕВ:
- СУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" - 30.08.2010 г. (ЗА СТУДЕНТИ ОТ 4 КУРС И СТУДЕНТИ С ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ) И 01.09.2010 г. (ЗА БАКАЛАВРИ 1, 2 И 3 КУРС И МАГИСТРИ)
- ПУ, ФИЛИАЛ СМОЛЯН - 11.09.2010 г.