28 ноември 2010

С Т И П Е Н Д И Я

за студенти от магистърските програми

“КУЛТУРНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ”
“ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИ СИСТЕМИ”
“РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ”


Ръководството на катедра Регионална и политическа география обявява конкурс за еднократна стипендия в размер на 500 лева.

Условия на конкурса:
1. Право на участие имат първокурсници от магистърските програми "Културна и политическа география", “Планиране и управление на териториални системи” и “Регионална сигурност”, независимо от формата на обучение.
2. Основни изисквания за кандидатстване в конкурса са редовно присъствие на учебните занятия и приключване на зимната изпитна сесия с всички предвидени за първия семестър изпити в срок до 25.02.2011 г.
3. Единствен критерий за класиране в конкурса е средният успех от всички предвидени през зимната сесия изпити.
4. За участие в конкурса са необходими молба за допускане и уверение от Отдел “Студенти” (стая 268) за заверка на зимния семестър и среден успех.
5. Срок за подаване на документите - 11.03.2011 г.
6. Срок за обявяване на резултатите от конкурса - 18.03.2011 г.


СРЕДСТВАТА ЗА СТИПЕНДИЯТА СА ОСИГУРЕНИ ОТ СПОНСОРИ НА КАТЕДРА РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ”