30 декември 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВОТО КОНТРОЛНО ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 21.12.2009 г.

145 – 3; 148 – 4,50; 149 – 3,00; 151 – 3,50; 156 – 5,00; 157 – 6,00; 158 – 4,00; 159 – 6,00; 161 – 5,00; 165 – 3,00; 166 – 5,00; 168 – 6,00; 173 – 3,50.

4799 – 4,50; 4801 – 5,00; 4803 – 5,00; 4804 – 5,00; 4805 – 5,00; 4806 – 5,00; 4807 – 4,50; 4808 – 5,00; 4809 – 4,00; 4811 – 3=; 4812 – 3,00; 4813 – 3,50; 4814 – 4,00; 4815 – 3,00; 4816 – 3,00; 4819 – 4+; 4824 – 3,00; 4826 – 4,50; 4829 – 4,50; 4830 – 4,00; 4831 – 3,00; 4834 – 4,50; 4835 – 3,50; 4840 – 5,50; 4841 – 3,50; 4843 – 3,00; 4844 – 3,00; 4845 – 3,50; 4850 – 3,00; 4851 – 3,50; 4852 – 4,00; 4854 – 3,50; 4855 – 4,50; 4856 – 3+; 4860 – 3,00; 4862 – 3-; 4865 – 3,50; 4869 – 5,00.

!!! Липсващи оценки означават:
- неучастие в контролното;
- неразвити въпроси;
- неразвит един от въпросите;
- текст, който не е по темата на въпросите
- повърхностно развити въпроси

ЧЕСТИТА КОЛЕДА И ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!
доц. Русев

20 декември 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 19.12.2009 г.

2573 - 2; 2583 - 2; 2585 - 2; 2600 - 2; 2601 - 2; 2602 - 2; 2603 - 2; 2605 - 5; 2606 - 2; 2607 - 2; 2608 - 6; 2610 - 5; 2611 - 3; 2612 - 2; 2613 - 4; 2616 - 2; 2617 - 2; 2618 - 2; 2619 - 2; 2620 - 4; 2621 - 2; 2623 - 2; 2624 - 2; 2625 - 4; 2628 - 3; 2629 - 2; 9254 - 2; 10015 - 4; 10016 - 6; 14048 - 2; 14051 - 2

04 ноември 2009

На вниманието на студентите ІІкурс от магистърската програма “РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ”

Занятията по дисциплината Регионална и политическа география на арабските страни ще започнат на 07.10.2009 г. от 10.00 ч. в каб. 266.
Занятията по дисциплината Политически идеологии ще се провеждат на 15, 22, 29 ноември и 06 декември 2009 г. от 10.00 ч.

01 октомври 2009

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОГРАФИЯ - І КУРС, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Консултацията, уговорена за 19.11.2009 г. от 10.00 ч., се променя за 23.11.2009 г. от 16.00 ч. (каб. 266)
Изпитът ще се проведе на 19.12.2009 г. от 9.00 (каб. 266)

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

Изпитите за студентите от ГГФ (всички специалности) при доц. М. Русев ще се проведат на 08.10.2009 г. от 8.00 ч. в каб. 266.

02 септември 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 01-02.09.2009 г.

2527-2; 2539-3; 2567-2; 2573-2; 2582-3; 2589-4; 4745-2; 9250-3; 9254-2; 9256-3; 13229-6; 13232-4; 13236-2; 13240-2; 13242-2; 13244-2; 13247-3; 13249-2; 13250-2; 13255-5; 14021-4; 14032-4; 14054-6; 850075-5; 850097-3.

03 август 2009

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРИ ДОЦ. МАРИН РУСЕВ - СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 2009 г.

- Изпитната дата за всички студенти и дисциплини в СУ "Св. Кл. Охридски" е 01.09.2009 г.
- за Филиала на ПУ в Смолян - 12.09.2009 г.

26 юли 2009

ОТКРИВАНЕ НА НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ КЪМ СПЕЦИАЛНОСТ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКА

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ БАКАЛАВЪРСКОТО СИ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2009 г. ИЛИ ВЕЧЕ ИМАТ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН!!!
НА 15 ЮНИ 2009 г. АКАДЕМИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ГЛАСУВА ВЪВЕЖДАНЕТО НА 2 НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:
- ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СИСТЕМИ
- РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ
И ДВЕТЕ ПРОГРАМИ СА КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
http://suggfrpg.blogspot.com/

01 юни 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 31.05.2009 г. СЪС СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ КУРС - СПЕЦИАЛНОСТ МАРКЕТИНГ

60915 – 4; 73401 – 4; 73403 – 3; 73407 – 3; 73408 – 5; 73409 – 4; 73412 – 5; 73413 – 2; 73414 – 2; 73415 – 4; 73417 – 5; 73418 – 6; 73419 – 4; 73423 – 4; 73424 – 4; 73427 – 6; 73430 – 2; 73431 – 2; 73433 – 3; 73434 – 3; 73437 – 4; 73438 – 4; 73439 – 4; 73440 – 4; 73442 – 4; 73443 – 2; 73446 – 2; 73447 – 5; 74518 – 3;


!!!!!
73402 – работата е много слаба. За да бъде оценен, студентът трябва първо да получи заверка;
73422 – работата е много слаба. За да бъде оценен, студентът трябва първо да получи заверка и да предаде необходимия писмен отчет;
73445 – работата е много слаба. За да бъде оценен, студентът трябва първо да получи заверка и да предаде необходимия писмен отчет.

14 март 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ОСНОВИ НА ГЕОПОЛИТИКАТА, ПРОВЕДЕН НА 14.03.2009 г.

31353 - 5,00; 31650 - 3,00; 31651 - 4,00; 31658 - 4,00; 31663 - 3,00; Павлинка Вълкова - 5,00

02 февруари 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 31.01.2009 г. ПО ДИСЦИПЛИНАТА УПРС ПРИ доц. ЗЛАТУНОВА

084219 - 5,00; 084232 - 3; 084235 - 4; 084236 - 4; 084237 - 5; 084238 - 4;

17 януари 2009

Архив на блога