04 ноември 2009

На вниманието на студентите ІІкурс от магистърската програма “РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ”

Занятията по дисциплината Регионална и политическа география на арабските страни ще започнат на 07.10.2009 г. от 10.00 ч. в каб. 266.
Занятията по дисциплината Политически идеологии ще се провеждат на 15, 22, 29 ноември и 06 декември 2009 г. от 10.00 ч.