21 януари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 21.01.2010 г.

Единствената оценка, която е по-различна от слаб 2, е на Атанас Тодоров (2573) - мн. добър 5.00 !!!
Останалите оценки са слаби, поради една от следните причини:
- неразвити въпроси;
- неразвит един от въпросите;
- незадоволителен обем на написаното по същество;
- текст, който не е по темата на въпросите;
- повърхностно или наивно развити въпроси.
Уважаеми колеги,
Очевидно трябва коренно да промените представите си за това как можете да получите бакалавърска степен в специалност География на СУ "Св. Кл. Охридски" !!!
доц. М. Русев