10 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 09.02.2010 г.

4841 - 5.00; 4845 - 4.00; 4847 - 4; 4850 - 4.00; 4853 - 3.00; 4854 - 4.00; 4864 - 4.00; 4867 - 4.00; 4869 - 4.00;

Не са издържали изпита тези, които са развили само един от въпросите:
4849
4858
4860
4866
4870