28 ноември 2010

С Т И П Е Н Д И Я

за студенти от магистърските програми

“КУЛТУРНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ”
“ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИ СИСТЕМИ”
“РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ”


Ръководството на катедра Регионална и политическа география обявява конкурс за еднократна стипендия в размер на 500 лева.

Условия на конкурса:
1. Право на участие имат първокурсници от магистърските програми "Културна и политическа география", “Планиране и управление на териториални системи” и “Регионална сигурност”, независимо от формата на обучение.
2. Основни изисквания за кандидатстване в конкурса са редовно присъствие на учебните занятия и приключване на зимната изпитна сесия с всички предвидени за първия семестър изпити в срок до 25.02.2011 г.
3. Единствен критерий за класиране в конкурса е средният успех от всички предвидени през зимната сесия изпити.
4. За участие в конкурса са необходими молба за допускане и уверение от Отдел “Студенти” (стая 268) за заверка на зимния семестър и среден успех.
5. Срок за подаване на документите - 11.03.2011 г.
6. Срок за обявяване на резултатите от конкурса - 18.03.2011 г.


СРЕДСТВАТА ЗА СТИПЕНДИЯТА СА ОСИГУРЕНИ ОТ СПОНСОРИ НА КАТЕДРА РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ”

01 септември 2010

Резултати от изпитите на 30.08 и 01.09. 2010 г.

2457 - 3; 2464 - 4; 2492 - 3; 2495 - 2; 2497 - 4; 2506 - 3; 2509 - 3; 2519 - 2; 2521 - 3; 2527 - 3; 2564 - 5; 2567 - 4; 2569 - 3; 2583 - 4; 2584 - 4; 2585 - 2; 4238 - 3; 4462 - 5; 4483 - 5; 4506 - 3; 4548 - 2; 4563 - 5; 4735 - 6; 4745 - 5; 4780 - 4; 4784 - 3; 4785 - 3; 4800 - 4; 4818 - 5; 4820 - 5; 4846 - 4; 4848 - 5; 4849 - 4; 4859 - 4; 4868 - 3; 10019 - 5; 10020 - 5; 10022 - 4

03 юли 2010

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПРИ ДОЦ. МАРИН РУСЕВ:
- СУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" - 30.08.2010 г. (ЗА СТУДЕНТИ ОТ 4 КУРС И СТУДЕНТИ С ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ) И 01.09.2010 г. (ЗА БАКАЛАВРИ 1, 2 И 3 КУРС И МАГИСТРИ)
- ПУ, ФИЛИАЛ СМОЛЯН - 11.09.2010 г.

22 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 21.02.2010 г.

146 - 2; 153 - 2; 169 - 4;

4800 - 2; 4810 – 4; 4812 - 5; 4818 - 2; 4820 - 2; 4822 - 4; 4823 - 5; 4827 - 6; 4836 - 3; 4839 - 4; 4842 - 4; 4844 - 4; 4858 - 5; 4859 - 2; 4860 - 3; 4863 - 2; 4866 – 5; 4870 - 3;

9091 – 2; 9123 – 4; 9243 – 3; 9244 – 4; 9245 – 3; 9247 – 3; 9250 – 2; 9253 – 4; 9254 – 2; 9255 – 3; 9259 – 3; 9260 – 4; 9263 – 3; 9266 – 2; 9269 - 5; 9271 – 2; 9273 – 3; 9278 – 3; 9280 – 4; 9281 – 3; 9285 – 4;

13227 – 4;

850096 – 2; 850097 – 3;


НА 23.02.2010 г. СУТРИНТА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДА СЕ ЯВЯТ: 4729, 4821 и 9274

16 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 15.02.2010 г.

4746 - 3; 4773 - 3; 4798 - 3; 4802 - 4; 4811 - 5; 4816 - 6; 4830 - 6; 4852 - 6;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 14 ФЕВРУАРИ

4799 - 4; 4817 - 6; 4829 - 5; 4832 - 4; 4834 - 5; 4835 - 6; 4851 - 6; 4856 - 4
КОЛЕГИТЕ, КОИТО НЕ СА ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА, МОГАТ ДА СЕ ЯВЯТ ОТНОВО НА 21.02.2010 г. ОТ 9.00 ч.

11 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 10.02.2010 г.

4814 - 4.00; 4824 - 4.00; 4828 - 2; 4837 - 4; 4843 - 4;
Само по един въпрос са развили:
- 4812
- 4818
- 4820
- 4822
- 4823
- 4842
- 4844
Материалите, които не са представени навреме, да се представят в понеделник между 9 и 10 ч.

10 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 09.02.2010 г.

4841 - 5.00; 4845 - 4.00; 4847 - 4; 4850 - 4.00; 4853 - 3.00; 4854 - 4.00; 4864 - 4.00; 4867 - 4.00; 4869 - 4.00;

Не са издържали изпита тези, които са развили само един от въпросите:
4849
4858
4860
4866
4870

28 януари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННАТА СРЕДА (ПРИ ДОЦЕНТ ЗЛАТУНОВА)

084206 – 3,5;
084208 – 3,5;
084209 – 3,0;
084210 – 4,0;
084211 – 6,0;
084212 – 3,0;
084215 – 3,0;
084216 – 3,0;
084217 – 6,0;
084225 – 3,0;
084226 – 3,0;
084227 – 6,0;
084228 – 3,0;
084231 – 3,5;
094205 – 5,0;
094206 – 3,0;
094207 – 3,0;
094208 – 3,5;
094211 – 3,0;
094213 – 5,0;
094214 – 5,0;
094215 – 4,0;
094217 – 3,0;
094221 – 3,0;
094222 – 3,0;
094230 – 4,0;

21 януари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 21.01.2010 г.

Единствената оценка, която е по-различна от слаб 2, е на Атанас Тодоров (2573) - мн. добър 5.00 !!!
Останалите оценки са слаби, поради една от следните причини:
- неразвити въпроси;
- неразвит един от въпросите;
- незадоволителен обем на написаното по същество;
- текст, който не е по темата на въпросите;
- повърхностно или наивно развити въпроси.
Уважаеми колеги,
Очевидно трябва коренно да промените представите си за това как можете да получите бакалавърска степен в специалност География на СУ "Св. Кл. Охридски" !!!
доц. М. Русев

20 януари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ от Първи курс специалност "География" и специалност "Регионално развитие и политика"

145 – 3,00, 4,50 (обща оценка - 4);
148 – 4,50, 5,00 (освобождава се с 5);
149 – 3,00, 5,00 (обща оценка - 4);
150 – ___ , 3,50 (___);
151 – 3,50, 3,50 (обща оценка - 4);
154 – ___, 5,00 (___);
156 – 5,00, 4,50 (освобождава се с 5);
157 – 6,00, 5,50 (освобождава се с 6);
158 – 4,00, 5,00 (освобождава се с 5);
159 – 6,00, 6,00 (освобождава се с 6);
160 – ___ , 4,00 (___);
161 – 5,00, 5,50 (освобождава се с 6);
162 – ___ , 3,00 (___);
164 – ___ , 6,00 (___);
165 – 3,00, 4,00 (обща оценка - 4);
166 – 5,00, 5,00 (освобождава се с 5);
168 – 6,00; 5,50 (освобождава се с 6);
173 – 3,50, 5,00 (освобождава се с 5);

4797 – ___, 4,00 (___);
4799 – 4,50, 4,00 (обща оценка - 4);
4800 – ___ , 2,50 (___);
4801 – 5,00, 6,00 (освобождава се с 6);
4802 – ___ , 4,00 (___);
4803 – 5,00, 5,50 (освобождава се с 6);
4804 – 5,00, 6,00 (освобождава се с 6);
4805 – 5,00, 6,00 (освобождава се с 6);
4806 – 5,00, 4,50 (освобождава се с 5);
4807 – 4,50, 4,50 (освобождава се с 5);
4808 – 5,00, 6,00 (освобождава се с 6);
4809 – 4,00, 5,00 (освобождава се с 5);
4811 – 3= , 3,50 (обща оценка - 3);
4812 – 3,00, ___ (___);
4813 – 3,50, 5,00 (освобождава се с 5);
4814 – 4,00, ___ (___);
4815 – 3,00, 5,50 (освобождава се с 5);
4816 – 3,00, 3,00 (обща оценка - 3);
4817 – ___, 5,00 (___);
4819 – 4+, 5,50 (освобождава се с 5);
4822 – ___, 3,00 (___);
4824 – 3,00, 3,50 (обща оценка - 3);
4826 – 4,50, 4,50 (освобождава се с 5);
4829 – 4,50, ___ (____);
4830 – 4,00, 4,00 (обща оценка - 4);
4831 – 3,00, 5,50 (освобождава се с 5);
4834 – 4,50, 3,00 (обща оценка - 3);
4835 – 3,50, 3,50 (обща оценка - 4);
4839 – ___, 5,50 (___);
4840 – 5,50, 5,00 (освобождава се с 5);
4841 – 3,50, 4,00 (обща оценка - 4);
4843 – 3,00, ___ (___);
4844 – 3,00, 5,00 (обща оценка - 4);
4845 – 3,50, 3,50 (обща оценка - 4);
4847 – ___, 3,00 (___);
4849 – ___, 2,50 (___);
4850 – 3,00, ___ (___);
4851 – 3,50, ___ (___);
4852 – 4,00, 2,50 (обща оценка - 3);
4854 – 3,50, 4,00 (обща оценка - 4);
4855 – 4,50, 4+ (обща оценка - 4);
4856 – 3+, 4,50 (обща оценка - 4);
4858 – ___, 5,50 (___);
4860 – 3,00, ___ (___);
4862 – 3-, 4,00 (обща оценка - 4);
4864 – ___, 4,00 (___);
4865 – 3,50, 5,50 (освобождава се с 5);
4866 – ___, 3,00 (___);
4867 – ___, 3,50 (___);
4869 – 5,00, 4,00 (обща оценка - 4);


!!! Липсващи оценки означават:
- неучастие в контролното;
- неразвити въпроси;
- неразвит един от въпросите;
- текст, който не е по темата на въпросите
- повърхностно развити въпроси

Архив на блога