02 февруари 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 31.01.2009 г. ПО ДИСЦИПЛИНАТА УПРС ПРИ доц. ЗЛАТУНОВА

084219 - 5,00; 084232 - 3; 084235 - 4; 084236 - 4; 084237 - 5; 084238 - 4;