01 октомври 2009

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОГРАФИЯ - І КУРС, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Консултацията, уговорена за 19.11.2009 г. от 10.00 ч., се променя за 23.11.2009 г. от 16.00 ч. (каб. 266)
Изпитът ще се проведе на 19.12.2009 г. от 9.00 (каб. 266)

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

Изпитите за студентите от ГГФ (всички специалности) при доц. М. Русев ще се проведат на 08.10.2009 г. от 8.00 ч. в каб. 266.