23 януари 2011

Блог на доцент Марин Русев - актуална информация: ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ

Блог на доцент Марин Русев - актуална информация: ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ

ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ

ОБОБЩЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА АДРЕС - http://www.marinrusev.com/ПУБЛИКАЦИИ

28 ноември 2010

С Т И П Е Н Д И Я

за студенти от магистърските програми

“КУЛТУРНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ”
“ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИ СИСТЕМИ”
“РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ”


Ръководството на катедра Регионална и политическа география обявява конкурс за еднократна стипендия в размер на 500 лева.

Условия на конкурса:
1. Право на участие имат първокурсници от магистърските програми "Културна и политическа география", “Планиране и управление на териториални системи” и “Регионална сигурност”, независимо от формата на обучение.
2. Основни изисквания за кандидатстване в конкурса са редовно присъствие на учебните занятия и приключване на зимната изпитна сесия с всички предвидени за първия семестър изпити в срок до 25.02.2011 г.
3. Единствен критерий за класиране в конкурса е средният успех от всички предвидени през зимната сесия изпити.
4. За участие в конкурса са необходими молба за допускане и уверение от Отдел “Студенти” (стая 268) за заверка на зимния семестър и среден успех.
5. Срок за подаване на документите - 11.03.2011 г.
6. Срок за обявяване на резултатите от конкурса - 18.03.2011 г.


СРЕДСТВАТА ЗА СТИПЕНДИЯТА СА ОСИГУРЕНИ ОТ СПОНСОРИ НА КАТЕДРА РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ”

01 септември 2010

Резултати от изпитите на 30.08 и 01.09. 2010 г.

2457 - 3; 2464 - 4; 2492 - 3; 2495 - 2; 2497 - 4; 2506 - 3; 2509 - 3; 2519 - 2; 2521 - 3; 2527 - 3; 2564 - 5; 2567 - 4; 2569 - 3; 2583 - 4; 2584 - 4; 2585 - 2; 4238 - 3; 4462 - 5; 4483 - 5; 4506 - 3; 4548 - 2; 4563 - 5; 4735 - 6; 4745 - 5; 4780 - 4; 4784 - 3; 4785 - 3; 4800 - 4; 4818 - 5; 4820 - 5; 4846 - 4; 4848 - 5; 4849 - 4; 4859 - 4; 4868 - 3; 10019 - 5; 10020 - 5; 10022 - 4

03 юли 2010

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПРИ ДОЦ. МАРИН РУСЕВ:
- СУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" - 30.08.2010 г. (ЗА СТУДЕНТИ ОТ 4 КУРС И СТУДЕНТИ С ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ) И 01.09.2010 г. (ЗА БАКАЛАВРИ 1, 2 И 3 КУРС И МАГИСТРИ)
- ПУ, ФИЛИАЛ СМОЛЯН - 11.09.2010 г.

22 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 21.02.2010 г.

146 - 2; 153 - 2; 169 - 4;

4800 - 2; 4810 – 4; 4812 - 5; 4818 - 2; 4820 - 2; 4822 - 4; 4823 - 5; 4827 - 6; 4836 - 3; 4839 - 4; 4842 - 4; 4844 - 4; 4858 - 5; 4859 - 2; 4860 - 3; 4863 - 2; 4866 – 5; 4870 - 3;

9091 – 2; 9123 – 4; 9243 – 3; 9244 – 4; 9245 – 3; 9247 – 3; 9250 – 2; 9253 – 4; 9254 – 2; 9255 – 3; 9259 – 3; 9260 – 4; 9263 – 3; 9266 – 2; 9269 - 5; 9271 – 2; 9273 – 3; 9278 – 3; 9280 – 4; 9281 – 3; 9285 – 4;

13227 – 4;

850096 – 2; 850097 – 3;


НА 23.02.2010 г. СУТРИНТА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДА СЕ ЯВЯТ: 4729, 4821 и 9274

16 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 15.02.2010 г.

4746 - 3; 4773 - 3; 4798 - 3; 4802 - 4; 4811 - 5; 4816 - 6; 4830 - 6; 4852 - 6;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 14 ФЕВРУАРИ

4799 - 4; 4817 - 6; 4829 - 5; 4832 - 4; 4834 - 5; 4835 - 6; 4851 - 6; 4856 - 4
КОЛЕГИТЕ, КОИТО НЕ СА ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА, МОГАТ ДА СЕ ЯВЯТ ОТНОВО НА 21.02.2010 г. ОТ 9.00 ч.

11 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 10.02.2010 г.

4814 - 4.00; 4824 - 4.00; 4828 - 2; 4837 - 4; 4843 - 4;
Само по един въпрос са развили:
- 4812
- 4818
- 4820
- 4822
- 4823
- 4842
- 4844
Материалите, които не са представени навреме, да се представят в понеделник между 9 и 10 ч.

10 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 09.02.2010 г.

4841 - 5.00; 4845 - 4.00; 4847 - 4; 4850 - 4.00; 4853 - 3.00; 4854 - 4.00; 4864 - 4.00; 4867 - 4.00; 4869 - 4.00;

Не са издържали изпита тези, които са развили само един от въпросите:
4849
4858
4860
4866
4870

28 януари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННАТА СРЕДА (ПРИ ДОЦЕНТ ЗЛАТУНОВА)

084206 – 3,5;
084208 – 3,5;
084209 – 3,0;
084210 – 4,0;
084211 – 6,0;
084212 – 3,0;
084215 – 3,0;
084216 – 3,0;
084217 – 6,0;
084225 – 3,0;
084226 – 3,0;
084227 – 6,0;
084228 – 3,0;
084231 – 3,5;
094205 – 5,0;
094206 – 3,0;
094207 – 3,0;
094208 – 3,5;
094211 – 3,0;
094213 – 5,0;
094214 – 5,0;
094215 – 4,0;
094217 – 3,0;
094221 – 3,0;
094222 – 3,0;
094230 – 4,0;

21 януари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 21.01.2010 г.

Единствената оценка, която е по-различна от слаб 2, е на Атанас Тодоров (2573) - мн. добър 5.00 !!!
Останалите оценки са слаби, поради една от следните причини:
- неразвити въпроси;
- неразвит един от въпросите;
- незадоволителен обем на написаното по същество;
- текст, който не е по темата на въпросите;
- повърхностно или наивно развити въпроси.
Уважаеми колеги,
Очевидно трябва коренно да промените представите си за това как можете да получите бакалавърска степен в специалност География на СУ "Св. Кл. Охридски" !!!
доц. М. Русев

20 януари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ от Първи курс специалност "География" и специалност "Регионално развитие и политика"

145 – 3,00, 4,50 (обща оценка - 4);
148 – 4,50, 5,00 (освобождава се с 5);
149 – 3,00, 5,00 (обща оценка - 4);
150 – ___ , 3,50 (___);
151 – 3,50, 3,50 (обща оценка - 4);
154 – ___, 5,00 (___);
156 – 5,00, 4,50 (освобождава се с 5);
157 – 6,00, 5,50 (освобождава се с 6);
158 – 4,00, 5,00 (освобождава се с 5);
159 – 6,00, 6,00 (освобождава се с 6);
160 – ___ , 4,00 (___);
161 – 5,00, 5,50 (освобождава се с 6);
162 – ___ , 3,00 (___);
164 – ___ , 6,00 (___);
165 – 3,00, 4,00 (обща оценка - 4);
166 – 5,00, 5,00 (освобождава се с 5);
168 – 6,00; 5,50 (освобождава се с 6);
173 – 3,50, 5,00 (освобождава се с 5);

4797 – ___, 4,00 (___);
4799 – 4,50, 4,00 (обща оценка - 4);
4800 – ___ , 2,50 (___);
4801 – 5,00, 6,00 (освобождава се с 6);
4802 – ___ , 4,00 (___);
4803 – 5,00, 5,50 (освобождава се с 6);
4804 – 5,00, 6,00 (освобождава се с 6);
4805 – 5,00, 6,00 (освобождава се с 6);
4806 – 5,00, 4,50 (освобождава се с 5);
4807 – 4,50, 4,50 (освобождава се с 5);
4808 – 5,00, 6,00 (освобождава се с 6);
4809 – 4,00, 5,00 (освобождава се с 5);
4811 – 3= , 3,50 (обща оценка - 3);
4812 – 3,00, ___ (___);
4813 – 3,50, 5,00 (освобождава се с 5);
4814 – 4,00, ___ (___);
4815 – 3,00, 5,50 (освобождава се с 5);
4816 – 3,00, 3,00 (обща оценка - 3);
4817 – ___, 5,00 (___);
4819 – 4+, 5,50 (освобождава се с 5);
4822 – ___, 3,00 (___);
4824 – 3,00, 3,50 (обща оценка - 3);
4826 – 4,50, 4,50 (освобождава се с 5);
4829 – 4,50, ___ (____);
4830 – 4,00, 4,00 (обща оценка - 4);
4831 – 3,00, 5,50 (освобождава се с 5);
4834 – 4,50, 3,00 (обща оценка - 3);
4835 – 3,50, 3,50 (обща оценка - 4);
4839 – ___, 5,50 (___);
4840 – 5,50, 5,00 (освобождава се с 5);
4841 – 3,50, 4,00 (обща оценка - 4);
4843 – 3,00, ___ (___);
4844 – 3,00, 5,00 (обща оценка - 4);
4845 – 3,50, 3,50 (обща оценка - 4);
4847 – ___, 3,00 (___);
4849 – ___, 2,50 (___);
4850 – 3,00, ___ (___);
4851 – 3,50, ___ (___);
4852 – 4,00, 2,50 (обща оценка - 3);
4854 – 3,50, 4,00 (обща оценка - 4);
4855 – 4,50, 4+ (обща оценка - 4);
4856 – 3+, 4,50 (обща оценка - 4);
4858 – ___, 5,50 (___);
4860 – 3,00, ___ (___);
4862 – 3-, 4,00 (обща оценка - 4);
4864 – ___, 4,00 (___);
4865 – 3,50, 5,50 (освобождава се с 5);
4866 – ___, 3,00 (___);
4867 – ___, 3,50 (___);
4869 – 5,00, 4,00 (обща оценка - 4);


!!! Липсващи оценки означават:
- неучастие в контролното;
- неразвити въпроси;
- неразвит един от въпросите;
- текст, който не е по темата на въпросите
- повърхностно развити въпроси

30 декември 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВОТО КОНТРОЛНО ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 21.12.2009 г.

145 – 3; 148 – 4,50; 149 – 3,00; 151 – 3,50; 156 – 5,00; 157 – 6,00; 158 – 4,00; 159 – 6,00; 161 – 5,00; 165 – 3,00; 166 – 5,00; 168 – 6,00; 173 – 3,50.

4799 – 4,50; 4801 – 5,00; 4803 – 5,00; 4804 – 5,00; 4805 – 5,00; 4806 – 5,00; 4807 – 4,50; 4808 – 5,00; 4809 – 4,00; 4811 – 3=; 4812 – 3,00; 4813 – 3,50; 4814 – 4,00; 4815 – 3,00; 4816 – 3,00; 4819 – 4+; 4824 – 3,00; 4826 – 4,50; 4829 – 4,50; 4830 – 4,00; 4831 – 3,00; 4834 – 4,50; 4835 – 3,50; 4840 – 5,50; 4841 – 3,50; 4843 – 3,00; 4844 – 3,00; 4845 – 3,50; 4850 – 3,00; 4851 – 3,50; 4852 – 4,00; 4854 – 3,50; 4855 – 4,50; 4856 – 3+; 4860 – 3,00; 4862 – 3-; 4865 – 3,50; 4869 – 5,00.

!!! Липсващи оценки означават:
- неучастие в контролното;
- неразвити въпроси;
- неразвит един от въпросите;
- текст, който не е по темата на въпросите
- повърхностно развити въпроси

ЧЕСТИТА КОЛЕДА И ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!
доц. Русев

20 декември 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 19.12.2009 г.

2573 - 2; 2583 - 2; 2585 - 2; 2600 - 2; 2601 - 2; 2602 - 2; 2603 - 2; 2605 - 5; 2606 - 2; 2607 - 2; 2608 - 6; 2610 - 5; 2611 - 3; 2612 - 2; 2613 - 4; 2616 - 2; 2617 - 2; 2618 - 2; 2619 - 2; 2620 - 4; 2621 - 2; 2623 - 2; 2624 - 2; 2625 - 4; 2628 - 3; 2629 - 2; 9254 - 2; 10015 - 4; 10016 - 6; 14048 - 2; 14051 - 2

04 ноември 2009

На вниманието на студентите ІІкурс от магистърската програма “РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ”

Занятията по дисциплината Регионална и политическа география на арабските страни ще започнат на 07.10.2009 г. от 10.00 ч. в каб. 266.
Занятията по дисциплината Политически идеологии ще се провеждат на 15, 22, 29 ноември и 06 декември 2009 г. от 10.00 ч.

01 октомври 2009

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОГРАФИЯ - І КУРС, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Консултацията, уговорена за 19.11.2009 г. от 10.00 ч., се променя за 23.11.2009 г. от 16.00 ч. (каб. 266)
Изпитът ще се проведе на 19.12.2009 г. от 9.00 (каб. 266)

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

Изпитите за студентите от ГГФ (всички специалности) при доц. М. Русев ще се проведат на 08.10.2009 г. от 8.00 ч. в каб. 266.

02 септември 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 01-02.09.2009 г.

2527-2; 2539-3; 2567-2; 2573-2; 2582-3; 2589-4; 4745-2; 9250-3; 9254-2; 9256-3; 13229-6; 13232-4; 13236-2; 13240-2; 13242-2; 13244-2; 13247-3; 13249-2; 13250-2; 13255-5; 14021-4; 14032-4; 14054-6; 850075-5; 850097-3.

03 август 2009

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРИ ДОЦ. МАРИН РУСЕВ - СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 2009 г.

- Изпитната дата за всички студенти и дисциплини в СУ "Св. Кл. Охридски" е 01.09.2009 г.
- за Филиала на ПУ в Смолян - 12.09.2009 г.

26 юли 2009

ОТКРИВАНЕ НА НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ КЪМ СПЕЦИАЛНОСТ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКА

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ БАКАЛАВЪРСКОТО СИ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2009 г. ИЛИ ВЕЧЕ ИМАТ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН!!!
НА 15 ЮНИ 2009 г. АКАДЕМИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ГЛАСУВА ВЪВЕЖДАНЕТО НА 2 НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:
- ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СИСТЕМИ
- РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ
И ДВЕТЕ ПРОГРАМИ СА КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
http://suggfrpg.blogspot.com/

01 юни 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 31.05.2009 г. СЪС СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ КУРС - СПЕЦИАЛНОСТ МАРКЕТИНГ

60915 – 4; 73401 – 4; 73403 – 3; 73407 – 3; 73408 – 5; 73409 – 4; 73412 – 5; 73413 – 2; 73414 – 2; 73415 – 4; 73417 – 5; 73418 – 6; 73419 – 4; 73423 – 4; 73424 – 4; 73427 – 6; 73430 – 2; 73431 – 2; 73433 – 3; 73434 – 3; 73437 – 4; 73438 – 4; 73439 – 4; 73440 – 4; 73442 – 4; 73443 – 2; 73446 – 2; 73447 – 5; 74518 – 3;


!!!!!
73402 – работата е много слаба. За да бъде оценен, студентът трябва първо да получи заверка;
73422 – работата е много слаба. За да бъде оценен, студентът трябва първо да получи заверка и да предаде необходимия писмен отчет;
73445 – работата е много слаба. За да бъде оценен, студентът трябва първо да получи заверка и да предаде необходимия писмен отчет.

14 март 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ОСНОВИ НА ГЕОПОЛИТИКАТА, ПРОВЕДЕН НА 14.03.2009 г.

31353 - 5,00; 31650 - 3,00; 31651 - 4,00; 31658 - 4,00; 31663 - 3,00; Павлинка Вълкова - 5,00

02 февруари 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 31.01.2009 г. ПО ДИСЦИПЛИНАТА УПРС ПРИ доц. ЗЛАТУНОВА

084219 - 5,00; 084232 - 3; 084235 - 4; 084236 - 4; 084237 - 5; 084238 - 4;

17 януари 2009

17 декември 2008

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ОСНОВИ НА ГЕОПОЛИТИКАТА, ПРОВЕДЕН НА 15.12.2008 г.

31618 – 4,00; 31621 – 5,00; 31648 – 6,00; 31649 – 5,00; 31656 – 3,00; 31659 – 4,00; 31666 – 3,00; 31668 – 4,00; 31671 – 5,00; 31665 – 3,00;

12 юни 2008

11.06.2008 г. - АЛМА МАТЕР

10 април 2008

Резултати от изпита по Основи на геополитиката - 15 март 2008 г.

Теодора (31607) - 0тличен 6 / Стефан (31608) - 0тличен 6 / Весела (31609) - 0тличен 6 / Ина (31610) - добър 4 / Валмира (31616) - 0тличен 6 / Владимир (31632) - 0тличен 6 / Ерион (31635) - добър 4 / Ралица (31641) - 0тличен 6 / Камелия (31644) - среден 3 /

04 март 2008

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАГИСТРИ ПЪРВИ КУРС "РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ"

На 10.03.2008 г. (понеделник) от 18.00 ч. ще се проведе инструктаж за занятията през летния семестър.
Присъствието е повече от желателно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18 февруари 2008

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ГЕОГРАФИЯ НА СТРАНИТЕ - 16.02.2008 (ТРЕТИ КУРС - СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ - РЕД ОБУЧЕНИЕ)

13169 – 4; 13170 – 6; 13171 – 5; 13173 – 4; 13174 – 5; 13176 – 6; 13178 – 4; 13179 – 4; 13182 – 6; 13185 – 5; 13186 – 5; 13187 – 3; 13188 – 6; 13191 – 6; 13194 – 4; 13195 – 4;

16 февруари 2008

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО - 16.02.2008 (ВТОРИ КУРС - СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ - РЕД ОБУЧЕНИЕ)

13197 – 5; 13199 – 6; 13200 – 6; 13204 – 5; 13205 – 4; 13206 – 4; 13208 – 5; 13210 – 5; 13211 – 5; 13213 – 5; 13214 – 5; 13217 – 4; 13220 – 4; 13221 – 3;