17 декември 2008

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ОСНОВИ НА ГЕОПОЛИТИКАТА, ПРОВЕДЕН НА 15.12.2008 г.

31618 – 4,00; 31621 – 5,00; 31648 – 6,00; 31649 – 5,00; 31656 – 3,00; 31659 – 4,00; 31666 – 3,00; 31668 – 4,00; 31671 – 5,00; 31665 – 3,00;

12 юни 2008

11.06.2008 г. - АЛМА МАТЕР

10 април 2008

Резултати от изпита по Основи на геополитиката - 15 март 2008 г.

Теодора (31607) - 0тличен 6 / Стефан (31608) - 0тличен 6 / Весела (31609) - 0тличен 6 / Ина (31610) - добър 4 / Валмира (31616) - 0тличен 6 / Владимир (31632) - 0тличен 6 / Ерион (31635) - добър 4 / Ралица (31641) - 0тличен 6 / Камелия (31644) - среден 3 /

04 март 2008

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАГИСТРИ ПЪРВИ КУРС "РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ"

На 10.03.2008 г. (понеделник) от 18.00 ч. ще се проведе инструктаж за занятията през летния семестър.
Присъствието е повече от желателно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18 февруари 2008

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ГЕОГРАФИЯ НА СТРАНИТЕ - 16.02.2008 (ТРЕТИ КУРС - СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ - РЕД ОБУЧЕНИЕ)

13169 – 4; 13170 – 6; 13171 – 5; 13173 – 4; 13174 – 5; 13176 – 6; 13178 – 4; 13179 – 4; 13182 – 6; 13185 – 5; 13186 – 5; 13187 – 3; 13188 – 6; 13191 – 6; 13194 – 4; 13195 – 4;

16 февруари 2008

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО - 16.02.2008 (ВТОРИ КУРС - СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ - РЕД ОБУЧЕНИЕ)

13197 – 5; 13199 – 6; 13200 – 6; 13204 – 5; 13205 – 4; 13206 – 4; 13208 – 5; 13210 – 5; 13211 – 5; 13213 – 5; 13214 – 5; 13217 – 4; 13220 – 4; 13221 – 3;

Архив на блога