04 март 2008

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАГИСТРИ ПЪРВИ КУРС "РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ"

На 10.03.2008 г. (понеделник) от 18.00 ч. ще се проведе инструктаж за занятията през летния семестър.
Присъствието е повече от желателно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!