18 февруари 2008

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ГЕОГРАФИЯ НА СТРАНИТЕ - 16.02.2008 (ТРЕТИ КУРС - СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ - РЕД ОБУЧЕНИЕ)

13169 – 4; 13170 – 6; 13171 – 5; 13173 – 4; 13174 – 5; 13176 – 6; 13178 – 4; 13179 – 4; 13182 – 6; 13185 – 5; 13186 – 5; 13187 – 3; 13188 – 6; 13191 – 6; 13194 – 4; 13195 – 4;

16 февруари 2008

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО - 16.02.2008 (ВТОРИ КУРС - СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ - РЕД ОБУЧЕНИЕ)

13197 – 5; 13199 – 6; 13200 – 6; 13204 – 5; 13205 – 4; 13206 – 4; 13208 – 5; 13210 – 5; 13211 – 5; 13213 – 5; 13214 – 5; 13217 – 4; 13220 – 4; 13221 – 3;