16 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 15.02.2010 г.

4746 - 3; 4773 - 3; 4798 - 3; 4802 - 4; 4811 - 5; 4816 - 6; 4830 - 6; 4852 - 6;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 14 ФЕВРУАРИ

4799 - 4; 4817 - 6; 4829 - 5; 4832 - 4; 4834 - 5; 4835 - 6; 4851 - 6; 4856 - 4
КОЛЕГИТЕ, КОИТО НЕ СА ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА, МОГАТ ДА СЕ ЯВЯТ ОТНОВО НА 21.02.2010 г. ОТ 9.00 ч.