22 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 21.02.2010 г.

146 - 2; 153 - 2; 169 - 4;

4800 - 2; 4810 – 4; 4812 - 5; 4818 - 2; 4820 - 2; 4822 - 4; 4823 - 5; 4827 - 6; 4836 - 3; 4839 - 4; 4842 - 4; 4844 - 4; 4858 - 5; 4859 - 2; 4860 - 3; 4863 - 2; 4866 – 5; 4870 - 3;

9091 – 2; 9123 – 4; 9243 – 3; 9244 – 4; 9245 – 3; 9247 – 3; 9250 – 2; 9253 – 4; 9254 – 2; 9255 – 3; 9259 – 3; 9260 – 4; 9263 – 3; 9266 – 2; 9269 - 5; 9271 – 2; 9273 – 3; 9278 – 3; 9280 – 4; 9281 – 3; 9285 – 4;

13227 – 4;

850096 – 2; 850097 – 3;


НА 23.02.2010 г. СУТРИНТА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДА СЕ ЯВЯТ: 4729, 4821 и 9274

16 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 15.02.2010 г.

4746 - 3; 4773 - 3; 4798 - 3; 4802 - 4; 4811 - 5; 4816 - 6; 4830 - 6; 4852 - 6;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 14 ФЕВРУАРИ

4799 - 4; 4817 - 6; 4829 - 5; 4832 - 4; 4834 - 5; 4835 - 6; 4851 - 6; 4856 - 4
КОЛЕГИТЕ, КОИТО НЕ СА ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА, МОГАТ ДА СЕ ЯВЯТ ОТНОВО НА 21.02.2010 г. ОТ 9.00 ч.

11 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 10.02.2010 г.

4814 - 4.00; 4824 - 4.00; 4828 - 2; 4837 - 4; 4843 - 4;
Само по един въпрос са развили:
- 4812
- 4818
- 4820
- 4822
- 4823
- 4842
- 4844
Материалите, които не са представени навреме, да се представят в понеделник между 9 и 10 ч.

10 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 09.02.2010 г.

4841 - 5.00; 4845 - 4.00; 4847 - 4; 4850 - 4.00; 4853 - 3.00; 4854 - 4.00; 4864 - 4.00; 4867 - 4.00; 4869 - 4.00;

Не са издържали изпита тези, които са развили само един от въпросите:
4849
4858
4860
4866
4870