01 юни 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН НА 31.05.2009 г. СЪС СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ КУРС - СПЕЦИАЛНОСТ МАРКЕТИНГ

60915 – 4; 73401 – 4; 73403 – 3; 73407 – 3; 73408 – 5; 73409 – 4; 73412 – 5; 73413 – 2; 73414 – 2; 73415 – 4; 73417 – 5; 73418 – 6; 73419 – 4; 73423 – 4; 73424 – 4; 73427 – 6; 73430 – 2; 73431 – 2; 73433 – 3; 73434 – 3; 73437 – 4; 73438 – 4; 73439 – 4; 73440 – 4; 73442 – 4; 73443 – 2; 73446 – 2; 73447 – 5; 74518 – 3;


!!!!!
73402 – работата е много слаба. За да бъде оценен, студентът трябва първо да получи заверка;
73422 – работата е много слаба. За да бъде оценен, студентът трябва първо да получи заверка и да предаде необходимия писмен отчет;
73445 – работата е много слаба. За да бъде оценен, студентът трябва първо да получи заверка и да предаде необходимия писмен отчет.