01 октомври 2009

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

Изпитите за студентите от ГГФ (всички специалности) при доц. М. Русев ще се проведат на 08.10.2009 г. от 8.00 ч. в каб. 266.