17 декември 2008

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ОСНОВИ НА ГЕОПОЛИТИКАТА, ПРОВЕДЕН НА 15.12.2008 г.

31618 – 4,00; 31621 – 5,00; 31648 – 6,00; 31649 – 5,00; 31656 – 3,00; 31659 – 4,00; 31666 – 3,00; 31668 – 4,00; 31671 – 5,00; 31665 – 3,00;