14 март 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ОСНОВИ НА ГЕОПОЛИТИКАТА, ПРОВЕДЕН НА 14.03.2009 г.

31353 - 5,00; 31650 - 3,00; 31651 - 4,00; 31658 - 4,00; 31663 - 3,00; Павлинка Вълкова - 5,00