26 юли 2009

ОТКРИВАНЕ НА НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ КЪМ СПЕЦИАЛНОСТ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКА

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ БАКАЛАВЪРСКОТО СИ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2009 г. ИЛИ ВЕЧЕ ИМАТ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН!!!
НА 15 ЮНИ 2009 г. АКАДЕМИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ГЛАСУВА ВЪВЕЖДАНЕТО НА 2 НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:
- ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СИСТЕМИ
- РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ
И ДВЕТЕ ПРОГРАМИ СА КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
http://suggfrpg.blogspot.com/