16 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 15.02.2010 г.

4746 - 3; 4773 - 3; 4798 - 3; 4802 - 4; 4811 - 5; 4816 - 6; 4830 - 6; 4852 - 6;