18 февруари 2008

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ГЕОГРАФИЯ НА СТРАНИТЕ - 16.02.2008 (ТРЕТИ КУРС - СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ - РЕД ОБУЧЕНИЕ)

13169 – 4; 13170 – 6; 13171 – 5; 13173 – 4; 13174 – 5; 13176 – 6; 13178 – 4; 13179 – 4; 13182 – 6; 13185 – 5; 13186 – 5; 13187 – 3; 13188 – 6; 13191 – 6; 13194 – 4; 13195 – 4;