11 февруари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕН НА 10.02.2010 г.

4814 - 4.00; 4824 - 4.00; 4828 - 2; 4837 - 4; 4843 - 4;
Само по един въпрос са развили:
- 4812
- 4818
- 4820
- 4822
- 4823
- 4842
- 4844
Материалите, които не са представени навреме, да се представят в понеделник между 9 и 10 ч.