20 януари 2010

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ от Първи курс специалност "География" и специалност "Регионално развитие и политика"

145 – 3,00, 4,50 (обща оценка - 4);
148 – 4,50, 5,00 (освобождава се с 5);
149 – 3,00, 5,00 (обща оценка - 4);
150 – ___ , 3,50 (___);
151 – 3,50, 3,50 (обща оценка - 4);
154 – ___, 5,00 (___);
156 – 5,00, 4,50 (освобождава се с 5);
157 – 6,00, 5,50 (освобождава се с 6);
158 – 4,00, 5,00 (освобождава се с 5);
159 – 6,00, 6,00 (освобождава се с 6);
160 – ___ , 4,00 (___);
161 – 5,00, 5,50 (освобождава се с 6);
162 – ___ , 3,00 (___);
164 – ___ , 6,00 (___);
165 – 3,00, 4,00 (обща оценка - 4);
166 – 5,00, 5,00 (освобождава се с 5);
168 – 6,00; 5,50 (освобождава се с 6);
173 – 3,50, 5,00 (освобождава се с 5);

4797 – ___, 4,00 (___);
4799 – 4,50, 4,00 (обща оценка - 4);
4800 – ___ , 2,50 (___);
4801 – 5,00, 6,00 (освобождава се с 6);
4802 – ___ , 4,00 (___);
4803 – 5,00, 5,50 (освобождава се с 6);
4804 – 5,00, 6,00 (освобождава се с 6);
4805 – 5,00, 6,00 (освобождава се с 6);
4806 – 5,00, 4,50 (освобождава се с 5);
4807 – 4,50, 4,50 (освобождава се с 5);
4808 – 5,00, 6,00 (освобождава се с 6);
4809 – 4,00, 5,00 (освобождава се с 5);
4811 – 3= , 3,50 (обща оценка - 3);
4812 – 3,00, ___ (___);
4813 – 3,50, 5,00 (освобождава се с 5);
4814 – 4,00, ___ (___);
4815 – 3,00, 5,50 (освобождава се с 5);
4816 – 3,00, 3,00 (обща оценка - 3);
4817 – ___, 5,00 (___);
4819 – 4+, 5,50 (освобождава се с 5);
4822 – ___, 3,00 (___);
4824 – 3,00, 3,50 (обща оценка - 3);
4826 – 4,50, 4,50 (освобождава се с 5);
4829 – 4,50, ___ (____);
4830 – 4,00, 4,00 (обща оценка - 4);
4831 – 3,00, 5,50 (освобождава се с 5);
4834 – 4,50, 3,00 (обща оценка - 3);
4835 – 3,50, 3,50 (обща оценка - 4);
4839 – ___, 5,50 (___);
4840 – 5,50, 5,00 (освобождава се с 5);
4841 – 3,50, 4,00 (обща оценка - 4);
4843 – 3,00, ___ (___);
4844 – 3,00, 5,00 (обща оценка - 4);
4845 – 3,50, 3,50 (обща оценка - 4);
4847 – ___, 3,00 (___);
4849 – ___, 2,50 (___);
4850 – 3,00, ___ (___);
4851 – 3,50, ___ (___);
4852 – 4,00, 2,50 (обща оценка - 3);
4854 – 3,50, 4,00 (обща оценка - 4);
4855 – 4,50, 4+ (обща оценка - 4);
4856 – 3+, 4,50 (обща оценка - 4);
4858 – ___, 5,50 (___);
4860 – 3,00, ___ (___);
4862 – 3-, 4,00 (обща оценка - 4);
4864 – ___, 4,00 (___);
4865 – 3,50, 5,50 (освобождава се с 5);
4866 – ___, 3,00 (___);
4867 – ___, 3,50 (___);
4869 – 5,00, 4,00 (обща оценка - 4);


!!! Липсващи оценки означават:
- неучастие в контролното;
- неразвити въпроси;
- неразвит един от въпросите;
- текст, който не е по темата на въпросите
- повърхностно развити въпроси