30 декември 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВОТО КОНТРОЛНО ПО ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 21.12.2009 г.

145 – 3; 148 – 4,50; 149 – 3,00; 151 – 3,50; 156 – 5,00; 157 – 6,00; 158 – 4,00; 159 – 6,00; 161 – 5,00; 165 – 3,00; 166 – 5,00; 168 – 6,00; 173 – 3,50.

4799 – 4,50; 4801 – 5,00; 4803 – 5,00; 4804 – 5,00; 4805 – 5,00; 4806 – 5,00; 4807 – 4,50; 4808 – 5,00; 4809 – 4,00; 4811 – 3=; 4812 – 3,00; 4813 – 3,50; 4814 – 4,00; 4815 – 3,00; 4816 – 3,00; 4819 – 4+; 4824 – 3,00; 4826 – 4,50; 4829 – 4,50; 4830 – 4,00; 4831 – 3,00; 4834 – 4,50; 4835 – 3,50; 4840 – 5,50; 4841 – 3,50; 4843 – 3,00; 4844 – 3,00; 4845 – 3,50; 4850 – 3,00; 4851 – 3,50; 4852 – 4,00; 4854 – 3,50; 4855 – 4,50; 4856 – 3+; 4860 – 3,00; 4862 – 3-; 4865 – 3,50; 4869 – 5,00.

!!! Липсващи оценки означават:
- неучастие в контролното;
- неразвити въпроси;
- неразвит един от въпросите;
- текст, който не е по темата на въпросите
- повърхностно развити въпроси

ЧЕСТИТА КОЛЕДА И ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!
доц. Русев