03 август 2009

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРИ ДОЦ. МАРИН РУСЕВ - СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 2009 г.

- Изпитната дата за всички студенти и дисциплини в СУ "Св. Кл. Охридски" е 01.09.2009 г.
- за Филиала на ПУ в Смолян - 12.09.2009 г.